Allting i livet är förhandlingsbart!

by Mikaela Bjerring on 5 december, 2013 · 0 comments

in Blogg, Framgång, Livet - Livsstil, Mental träning, Personlig utveckling

Framgångsrika människor kanske inte alltid vet mest eller kan bäst, men de är bra på att tala för sig, få saker att hända och framförallt att förhandla i livets olika situationer.

Att lära sig förhandla på rätt sätt
Att förhandla handlar inte om att aggressivt ta för sig, utan att kommunicera, se och höra motpartens behov och att samtidigt få förståelse för sina egna tankar och behov. Genom att lära sig förhandla i alla vardagens situationer tar man kontroll över sitt liv.

Kunskap om förhandling är avgörande betydelse i fler situationer än de flesta är medvetna om. Man förhandlar i många dagliga situationer. Ja, man förhandlar faktiskt om nästan allt, vilket betyder att hur bra eller dålig man är på att förhandla har en enorm inverkan på hur livet utspelar sig.

Tankarna för mig tillbaka till många de olika länder jag bott i under årens gång. I många kulturer tillhör förhandlingar en del av det sociala livet och arbetslivet i en mycket större utsträckning än här i Sverige. Man lär sig förhandla effektivt i en mycket tidig ålder för att ta sig fram i livet. Det handlar inte enbart om att få sin vilja fram utan att skapa bra inflytande, goda relationer och samtidigt hitta vinnande lösningar för alla parter – man skapar på så sätt sina egna möjligheter.

Genom att lära sig förhandla på rätt sätt, så få man mer kontroll över sitt liv och sin situation. Många kan vara konflikträdda och vågar inte ta för sig, men om du inte tar för dig så kommer den andra parten ta hela kakan. Att inte våga ta för sig är en risk att förlora det är enbart en risk att inte vinna. I varje förhandling finns där två eller fler parter som har olika uppfattning och vill olika saker, det finns inga rätt eller fel, enbart olika uppfattningar och önskemål. Vid en lyckad förhandling kan dock båda parterna gå där ifrån nöjda.

Genom träning kan du lära dig förhandla på rätt sätt samt hantera och stå stark i sådana situationer. En förhandling är en process med argument och motargument. En bra förhandling grundar sig i respekt till motparten, men även respekt till sig själv där man värderar sin tid, behov, idéer och tankar. Allting i livet är förhandlingsbart, och med en positiv inställning kan du lyfta upp hela din tillvaro och ta kontroll över ditt liv!

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: