Från negativ till positiv!

by Mikaela Bjerring on 15 januari, 2014 · 1 comment

in Blogg, Böcker, Emotionell frihet, Framgång, Livet - Livsstil, Mental träning, Motivation, Personlig utveckling

Många av svaren på livet alla gåtor finns redan inom oss. Problemet är att vi påverkas av så många faktorer runt omkring oss att vi ofta inte kan se svaren. Våra intryck påverkar våra känslor som påverkar våra tankar, vilket i sin tur leder till våra handlingar.

Personlig utveckling - Från negativ till positiv

Dina tankar är grunden för dina känslor, så vill du ändra på hur du känner dig, måste du ändra på hur du tänker. I sin tur kommer dina handling från dina känslor, vilket innebär att det finns ett starkt samband mellan tankar, känslor och handlingar. Tänker du negativt så kommer hela din omgivning att bli så. Tänker du positivt så kommer omvärlden svara tillbaka på samma sätt.

Kärlek och rädsla är dom känslor som är frön till våra tankar och handlingar. Alla negativa tankar grundar sig i rädsla, på samma sätt som alla positiva tankar har sin grund i kärlek. Genom negativa tankar attraherar vi negativa händelser i vårt liv samtidigt som positiva tankar attraherar det motsatta. Dina tankar formar din verklighet.

Det går heller inte att komma i från av vi människor har ett starkt vanebeteende. Det innebär att det många gånger är en process för att vi ska kunna ändra på ett invant beteende. Vi måste vi vända oss inåt för att hitta svaren för vår egen lycka! Många kallar vårt öde för tur eller otur, men i själva verket är det alla dina beslut genom livet som tagit dig dit du är i dag. Tankens kraft är mycket större än vi många gånger tror, eftersom det är dom tankarna som ligger bakom våra handlingar.

 

 

{ 1 comment… read it below or add one }

1 Anja augusti 7, 2015 kl. 11:07

Det är verkligen sant! Lycka är ett val!

Svara

Leave a Comment

Previous post:

Next post: