Mental styrka

by Mikaela Bjerring on 2 juni, 2012 · 0 comments

in Blogg, Framgång, Livet - Livsstil, Mental träning, Mentala blockeringar, Motivation, Personlig utveckling

Mental styrka är inget man föds med. Det är något man utvecklar och tränar upp under livet. Det handlar om att kunna ta kontroll över sitt sinnestillstånd i alla olika tänkbara situationer och hitta konstruktiva lösningar.

Mental syrka - mentalträning

Man kanske känner sig stark och i kontroll där man för tillfället befinner sig i livet. Senare kan man komma till en punkt där en situation eller person påverkar en så starkt att man känner att allt rasar. Vad hände, vart försvann mitt självförtroende, min optimist, självkänsla och min inre mentala styrka? Varför tillät jag mig bli så påverkad av denna situation?

Träna upp din mentala styrka

Mental styrka behöver underhållas och tränas precis som fysisk styrka. Mental styrketräning innebär att man stärker sig mentalt för att bli en spelare – inte bara en spelpjäs på livets spelplan. Om man slutar vara fysiskt aktiv kommer ens muskler att bli svagare, likaså blir ens mentala styrka försvagad om man inte aktivt jobbar på den.

Mental styrka innebär att du lättare kan kontrollera ditt inre sinnestillstånd och behålla ditt lugn oavsett yttre omständigheter. Du behöver detta när du står inför stora förändringar i livet och tuffa beslut, men även för de vardagliga påfrestningarna vi hela tiden utsätts för.

Mentalt starka personer har förmågan att att alltid hitta lösningar på ett problem, att vända det negativa till något positivt. De ser möjligheterna och inte omöjligheten. Detta är något som vi alla hela tiden bör jobba på. Vi kan alla falla någon gång, men det gäller att snabbt ta sig upp igen. Tuffa utmaningar är inget att undvika utan ett sätt att växa som människa!

Böcker om mental träning och personlig utveckling hittar du här

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: