Hur vi ser på vår själv och vår omgivning har en stor inverkan på vår hälsa. Med en positiv livssyn så lever man längre helt enkelt.

Positiv livssyn - Passion i livet

En intressant studie vid Tufts University i USA, visade att det enklaste sättet att förutsäga en persons förväntade livslängd var att ställa en enkel fråga: ”Hur har du det med hälsan?” Om personen svarade: ” Min hälsa är toppenbra”, tenderade dessa att leva längre oavsett levnadsvanor.

Studien visade att personer med positiv livssyn har stabilare hjärt- och kärlsystem, bättre skydd mot stress, starkare immunförsvar och återhämtar sig snabbare från sjukdom än pessimistiska personer. Forskningen visade även att optimister i genomsnitt lever sju och ett halvt år längre än pessimister.

Det är viktigt att ha passion i livet och stort intresse för de man fyller sina dagar med. Att skapa passionerade livsmål och meningsfulla relationer ger större mening till livet. När vi mår bra psykiskt mår vi även bättre fysiskt och vice versa.

Psykologen Al Siebert har studerat överlevnadsfenomen i över 40 år. I boken The Survivor Personality skriver han om mycket som vi kan ta lärdom av, t.ex. om människor som överlevt nazistiska koncentrationsläger och svåra fängelsevistelser. Han är övertygad om att överlevnadsstrategier kan läras in, framför allt genom verkliga situationer (2).

Överlevnadskvaliteter och överlevnadssinnet utvecklas genom dagliga vanor som ökar chansen för överlevnad om det skulle behövas. Siebert föreslår att vi förbättrar vår handlingsförmåga trots av det oväntade som kommer att ske. Ur denna förberedelse kommer vår unika förmåga att handskas med katastrofer att utvecklas.

När du råkar ut för motgångar, oavsett hur orättvist de kan te sig, följ den fungerande överlevnadsstrategin: Se till att återfå känslomässig balans, anpassa dig till den omedelbara situationen och lär dig att få saker att fungera. Ju bättre du blir på att hantera situationen desto snabbare kan du vända katastrofer till något positivt.

KÄLLOR & REFERENSER


(1) Klatz, Ronald M och Goldman, Robert, Anti-Aging Medical Therapeutics Vol.II, s 191, Healt Quest Publications, 1998

(2) The Survivor Personality, Siebert, Al, Perigee Books ISBN 0399535926

{ 1 comment… read it below or add one }

1 alltomhar.colin.se mars 30, 2015 kl. 23:48

Banne mej magnifikt uttalande! Jag gillar förhållningssättet.

Svara

Leave a Comment

Previous post:

Next post: