Vad är Frihet?

by Mikaela Bjerring on 10 juni, 2012 · 0 comments

in Emotionell frihet, Framgång, Livet - Livsstil, Lycka, Mental träning, Motivation, Personlig utveckling

Vad innebär egentligen total frihet och att vara fri? Mångas längtan efter frihet är nog oftast oerhört mycket starkare än förståelsen för vad det egentligen är.

Vad är frihet

När man har den fysiska friheten kan den väl beskrivas som att vara fri att röra sig som man vill, att man inte är inlåst. Det är ett väldigt fysiskt och konkret svar. Men livet är sällan konkret.

Det är väl egentligen den emotionella friheten som är roten i alla frihet. Men vad är då emotionell frihet? Det handlar om att stärka sin förmåga att odla positiva känslor och förändra negativa känslor till positiva hos sig själv och andra. Att slippa känna rädsla och inte styra undan för motgångar utan istället anta utmaningen.

Om du verkligen är fri i dina känslor kan du välja att reagera mer konstruktivt istället för att gå till försvar. Det gör att du kan kommunicera mer framgångsrikt, behålla självkontrollen och förmågan att känna mer empati med andra. Du kontrollerar ögonblicket, vem eller vad du än ställs inför.

Vanligtvis tänker vi på frihet som möjligheten att uttrycka våra åsikter och känslor utan censur. Men man kan inte uppnå total frihet förrän man lär sig att styra sina känslor istället för att låta sig styras av dem. Detta betyder även att främja andras välbefinnande lika mycket som sitt eget.

Att inte känna emotionell frihet är att inte uppskatta sitt eget och andras värde. Du har en fri vilja, men din vilja är inte alltid fri…

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: