Vårt största grundläggande behov som människa!

by Mikaela Bjerring on 3 januari, 2013 · 0 comments

in Emotionell frihet, Framgång, Hälsa, Livet - Livsstil, Mental träning, Motivation, Stress

Vårt största grundläggande behov som människa är att förbruka och återhämta energi. Vi behöver en fysisk och psykisk balans för att kunna fungera optimalt.

balans mellan energiförbrukning och återhämtning

Vi kräver energi för att prestera och därefter återhämtning för att ladda med ny energi. Nästan varenda person får någon gång genom åren prestationsproblem vilket kommer ifrån en obalans mellan förbrukning och återhämtning av energi. Antingen överarbete eller underarbete i ett eller annat avseende – fysiskt, mentalt, känslomässigt eller andligt. Både överförbrukning och underförbrukning av energi får konsekvenser för vår prestation , vilket inkluderar sjukdomar, nervositet, oro , negativitet, ilska, koncentrationssvårigheter och förlust av passion.

Naturen själv har en puls, en rytmisk balans mellan aktivitet och vila, mellan förbrukning och återhämtning . Det är ett måste för att naturen ska fungera. Tänk på årstidernas skiftande, solens upp och nedgång, växlingar mellan regn och sol. Lika så behöver människan balansen mellan energiförbrukning och återhämtning för att fungera optimalt.

Att balansera stress och återhämtning är viktigt i livets alla faser. När vi förbrukar energi, hämtar vi samtidigt kraft från våra reserver. När vi återhämtar oss, fyller vi på den igen. Om vi förbrukar för mycket energi utan tillräcklig återhämtning leder detta till slut till utbrändhet eller sammanbrott – förbrukar vi inte vår energi går den förlorad och vi blir svagare. Samma process inträffar både fysiskt, känslomässigt, mentalt och andligt.

Känslomässigt djup och flexibilitet är beroende av aktivt engagemang i andras och våra egna känslor. Andlig energikapacitet är beroende av att vi regelbundet kommer i kontakt med våra innersta värderingar och håller oss själva ansvariga för vårt beteende. Den mentala skärpan försämras när vi inte stimuleras av intellektuella utmaningar. Totalt engagemang och prestation kräver att vi skapar en dynamisk balans mellan förbrukning av energi i alla dimensioner. Sunda mönster av aktivitet i balans med vila ligger till grund för vår förmåga till engagemang, maximal prestation och optimal hälsa .


{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: