Visualisera dig till en bättre framtid!

by Mikaela Bjerring on 19 maj, 2012 · 0 comments

in Framgång, Livet - Livsstil, Mental träning, Motivation, Personlig utveckling, Visualisering

Visualisering är en värdefull teknik inom så väl träning, arbetslivet som privatlivet.
 Det ger dig mer självförtroende, ökad koncentration under svåra moment, bättre prestation.

Visualisering - skapa en bättre framtid

Visualisering är en teknik som kan användas inom alla aspekter i livet.
 Om du till exempel vill bli bättre på att hålla tal eller ge presentationer kan du använda visualisering genom tänka på någon som gör detta bra, en förebild. Tänk på vad du tycker den personen gör bra. Hur denna lyckas fånga uppmärksamhet och berör. Ta sedan med dig detta och agera på samma sätt.

Jobbar du som säljare, så visualisera redan innan du tar kontakt med kunden att du kommer att sälja. Har du visionen att du kommer att sälja, så blir det även så. Tvekar du och tvivlar, så är chansen att du ska nå fram till kunden väldigt liten. Ett annat exempel är skådespelare som använder visualisering och inlevelse för att hitta rätt karaktär i sin roll.

För att kunna använda visualisering på ett effektivt sätt så är det bra att reflektera kring vad du vill få ut av din visualisering. Hur kan du använda dig av denna fantastiska teknik för att prestera bättre i idrotten, på scenen, i privatlivet eller på jobbet? Eller helt enkelt för att må bättre i vardagen. Kan du lägga till fler sinnen i din visualisering eller kan du öva upp din förmåga att visualisera så att du kan kontrollera dina ”föreställningar” bättre? Ta en stund att reflektera och fundera och börja tänka på din vision av framtiden.

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: