Medveten närvaro är ett förhållningssätt till livet. Här hittar du tips om hur du praktiserar mindfulness som hjälper dig bli mer närvarande i nuet.

läs mer